GEOLOGIE A CHEMIE

ZAČÁTEK

Geologie je mým zájmem a mojí profesí. Vystudoval jsem geochemii na Přírodovědecké fakultě Karlovy univerzity v Praze. Profesně se, kromě měření radonu, orientuji se na vyhledávání a průzkum ložisek zlata a dalších kovů, petrografii, těžké minerály, analytické metody použitelné v polních laboratořích a na broušení kamenů. Zúčastnil jsem se různých průzkumných projektů v zahraničí (Makedonie, Německo, Slovensko, Benin, Mali, Etiopie).

Stručný profesní profil

Un court résumé professionel

Kurz berufliches Profil
POPISOVÁNÍ SMĚRŮ V GEOLOGII A HORNICZVÍ (pdf)

O ALPSKÝCH ŽILÁCH (pdf)

RADON A GEOLOGICKÉ PODLOŽÍ (pdf)

SBĚRATEL MINIMALISTA (pdf)

DMUCHAVKA - UŽITEČNÝ NÁSTROJ

VÝROBA DMUCHAVKY

OXIDAČNÍ A REDUKČNÍ PLAMEN PŘI PRÁCI S DMUCHAVKOU

SINAJSKÉ ROUBÍKY

ZELENÝ LED

VÍTR - POUŠTNÍ ARCHITEKT

KAMENICTVÍ A KAMENNÉ STAVBY (pdf)


KONTAKT:
RNDr. Richard Jan Hons
tel: +420 603 447 058
richardjanhons@yahoo.com

ČLÁNKY
K ZAMYŠLENÍ
FOTOGRAFIE
KNIHY
MĚŘENÍ RADONU
PŘEDNÁŠKY