ZAČÁTEK

AKTUÁLNÍ NABÍDKA CESTOPISNÝCH A PŘÍRODOVĚDNÝCH PŘEDNÁŠEK
Richarda Jana Honse
(2017-2018)

Svět hornin
(Horniny tvoří celou zemskou kůru. V přednášce se na ně podíváme z několika úhlů pohledu. Řekneme si, jak vznikají. Ukážeme si, jak vypadají jejich hlavní druhy a jaké úžasné útvary vytvářejí. Pro člověka představovaly první primitivní nástroj, materiál pro monumentální stavby i zdroj surovin.)Město sedmi bran
(Vypravíme se do Svaté země. Hlavní pozornost budeme věnovat Jerusalému, v němž se zrodila naše křesťanská kultura. Navštívíme v něm známá biblická místa, ale sestoupíme i do podzemí. Kromě toho se krátce podíváme do Betléma, Nazareta, ke Galilejskému jezeru a do přírodních oáz u Mrtvého moře.)


Objevování Albánie
(Země orlů je jednou z nejchudších částí Evropy. Teprve nedávno se otevřela světu. Má ale co nabídnout: panenská horstva, malebné kaňony řek, úžasné památky a vlídné obyvatelstvo.)Albánie - perla Balkánu
(Další poznávání „Země orlů“. Tentokrát se podíváme hlavně na její jih. V prvé řadě si budeme všímat pozoruhodné albánské přírody. Nevynecháme ani historické památky a zavítáme na dobytčí trh.)Sardinií křížem krážem
(Další poznávání „Země orlů“. Tentokrát se podíváme hlavně na její jih. V prvé řadě si budeme všímat pozoruhodné albánské přírody. Nevynecháme ani historické památky a zavítáme na dobytčí trh.)
Mali v souvislostech
(Opět se vydáme do západoafrického Mali. Zkusíme se na tuto zemi podívat z různých stránek. Kromě pohledu na život místních obyvatel se dotkneme slavné historie i bezpečnostních problémů, které zemi trápí v současnosti. Samozřejmě nebude chybět řada postřehů z přírody. Seznámíme se s tím, jak vypadá typický sahel, co je to laterit a zastavíme se u některých mezníků v geologickém vývoji západní Afriky.)


6. Mali očima geologa
(Postřehy geologa z jižního Mali, kde se třetí nevětší africká řeka Niger stáčí ve smělém oblouku k jihu a vytváří vnitrozemskou deltu. Kdysi to byla nadmíru bohatá oblast, která mazi 4. a 11. stoletím patřila k legendární říši Ghana.)


Povídání o Beninu
(Vydáme do oblasti Guinejského zálivu – do centra francouzské západní Afriky. Budeme si povídat o Beninu, malé zemi s pestrou kulturou a bohatou historií. Žije zde pestrá paleta etnik, které mluví množstvím domorodých jazyků. Právě tato místa nechvalně proslula tím, že u zdejšího pobřeží byli soustřeďováni černí otroci před svou strastiplnou cestou do Ameriky, kam s sebou, kromě jiného, přivezli i mýty opředený kult vúdú.)Zlatá horečka v západní Africe
(Zlatokopy vždy provázela tvrdá dřina a drsné podmínky. V přednášce nahlédneme do života domorodých těžařů v západní Africe, který v mnohém připomíná doby dávno minulé.)Putování po Persii
(Povídání o Íránu, krásné zemi s bohatou historií a nesmírně přívětivým obyvatelstvem. V přednášce se na Persii zkusíme podívat bez předsudků očima individuálního turisty.)


Toulky po Egyptě
(Egypt, to nejsou jen pyramidy a letoviska u Rudého moře. V přednášce necháme trochu stranou unikátní starověké památky a vypravíme se za přírodou a lidmi. Povídání vychází z několika cest v rozmezí patnácti let.)Zlatá stopa
(Zlato poznal člověk v hlubinách dávnověku. Od té doby jej zlato věrně provází. Stalo se symbolem bohatství a úspěchu, předmětem touhy, příčinou bratrovražedných sporů a válek. Zlato je nejen ozdobou a platidlem, ale také důležitým kovem, bez kterého se neobejde moderní technika. V přednášce se vydáme po stopě zlata napříč dějinami. Zastavíme se u zlatokopů, alchymistů, dobrodruhů i zlatníků.)


Magie skalních a zemních tvarů
(Slovem a obrazem se vypravíme za fascinujícími geologickými tvary, které příroda uhnětla a odhalila na zemském povrchu.)
Tajemství vzniku zemské kůry
(Jak vznikla a jak se mění svrchní slupka Země, po které se denně plahočíme? Vyřešila tuto letitou otázku teorie litosférických desek? Jak se postavit k řadě nesrovnalostí? )Přírodovědné a cestopisné přednášky jsou určené pro školy, knihovny, muzea a další veřejné prostory. Jsou doprovázené promítáním fotografií a obrázků. Délka přednášky bývá 60 až 90 minut (lze přizpůsobit).

KONTAKT:
RNDr. Richard Jan Hons
tel: 603 447 058
richard.hons@seznam.cz