ČLÁNKY K ZAMYŠLENÍ

ZAČÁTEK

Na toto místo zakládám úvahy a krátká pojednání, jež svým obsahem do ostatních rubrik nezapadají nebo je přesahují.FORMA A OBSAH (pdf)

DŮL FRENŠTÁT A OČI PRO PLÁČ (pdf)

ÚZKÁ SPECIALIZACE NEBO ŠIROKÝ ZÁBĚR (pdf)

KULT UHLIČITÉHO BLUDU (pdf)

ANALOGOVÁ FOTOGRAFIE V DIGITÁLNÍM SVĚTĚ (pdf)

ČEŠTINA (pdf)

DIGITÁLNÍ REVOLUCE

UTRPENÍ AUTORŮ, JEJICHŽ PŘÍBĚHY BYLY PŘEVYPRÁVĚNÉ (pdf)

KVANTITA A KVALITA (pdf)

ZRUČNOST RUKODĚLNÉ DOVEDNOSTI A ZNALOSTI (pdf)

SBĚRATEL MINIMALISTA (pdf)

JE WIKIPEDIE GENIÁLNÍ NEBO POCHYBNÝ PROJEKT ? (pdf)

ŠÍLENSTVÍ KOLEM OXIDU UHLIČITÉHO A KLIMATICKÝCH ZMĚN (pdf)

KAMENICTVÍ A KAMENNÉ STAVBYKONTAKT:
RNDr. Richard Jan Hons
tel: 603 447 058
richardjanhons@yahoo.com

FOTOGRAFIE
GEOLOGIE A CHEMIE
KNIHY
MĚŘENÍ RADONU
PŘEDNÁŠKY