Knihy

ZAČÁTEK

Atlas našich hornin

Obrazových publikací, které se věnují minerálům a drahým kamenům je na našem trhu celá řada. Čtenář může vybírat podle svého gusta. Příručka, jež by obrazem a slovem přibližovala fascinující svět hornin však dlouho chyběla. Tuto mezeru jsem se pokusil vyplnit ATLASEM NAŠICH HORNIN , který vydala ALADIN agency .

Atlas vychází z potřeb těch, kdo mají pro pozorování a určování hornin k dispozici jen základní pomůcky, tedy především slušnou lupu. Tato filosofie je společně s výstižností a srozumitelností alfou a omegou celé knížky.

Kniha představuje výběr 121 hornin z České republiky. Jsou zařazené hlavně druhy, které jsou v přírodě hojně zastoupené, ale nechybí ani horniny, jež jsou něčím zvláštní, významné nebo mají atraktivní vzhled. Základem je vždy fotografie 12 x 9 cm v měřítku 1:1, která je doplněna zvětšeným detailem, jenž zobrazuje 12 mm výřez tak, jak jej vidíme pod zvětšovacím sklem a stručným komentářem.

Neodmyslitelnou součástí je přehledně zpracovaný doprovodný text s obrázky, schématy a tabulkami. Celá knížka je logicky rozčleněná do několika částí tak, že po několika úvodních kapitolách jsou postupně probrány horniny vyvřelé, usazené a přeměněné.

Objednávky jsou možné na www.mluvime-cesky.info , emailové adrese marta@aladin.cz nebo ve správných knihkupectvích. Doporučená cena je 330 Kč.