MEZI DOMORODÝMI ZLATOKOPY V BENINU

Vloženo: 10. listopadu 2012 - © Richard Jan Hons

ZAČÁTEK

FOTOGRAFIE

Horník

Usměvavý horník

Horník

Horník s krumpáčem

Horník

Horník s lopatou

Zlatokopka rýžuje

Zlatokopka při rýžování

Hornická osada

V hornické osadě

Bonanza

"Dobrý flek"

Parádnice

Parádnice

Lovec

Lovec

Nosička vody

Nosička vody

Děti

V obležení dětí

Nosičky vody

Mladé nosičky vody

Děti

Děti si hrají

Horník

Horník v dobývce

Na cestě do práce

Na cestě do práce

Mletí žíloviny

Ruční mletí žíloviny

Zlatokopka rýžuje

Zlatokopka při rýžování

Tržiště

Tržiště v hornické osadě

Prosévání drcené žíloviny

Prosévání rozdrcené žíloviny